PhuongXe – Công Ty Phương Xe chuyên xe nhập khẩu & chính hãng

Phương Xe cung cấp các loại xe – PhuongXe

VARIO NHẬP KHẨU

XE ĐẠP ĐIỆN - XE MÁY ĐIỆN

XE 50cc

SONIC NHẬP KHẨU

SATRIA NHẬP KHẨU

XE TỔNG HỢP

Một số hình ảnh tại Phương XE