PhuongXe – Công Ty Phương Xe chuyên xe nhập khẩu & chính hãng

Phương Xe cung cấp các loại xe – PhuongXe

VARIO NHẬP KHẨU

43.000.000(Giá tham khảo)
48.500.000(Giá tham khảo)
48.500.000(Giá tham khảo)
48.500.000(Giá tham khảo)
43.000.000(Giá tham khảo)
43.000.000(Giá tham khảo)

XE ĐẠP ĐIỆN - XE MÁY ĐIỆN

-5%
Original price was: 21.800.000₫.Current price is: 20.800.000₫.(Giá tham khảo)
-24%
Original price was: 11.500.000₫.Current price is: 8.700.000₫.(Giá tham khảo)
5.500.000(Giá tham khảo)
9.900.000(Giá tham khảo)
3.990.000(Giá tham khảo)
14.500.000(Giá tham khảo)
-21%
Original price was: 12.500.000₫.Current price is: 9.900.000₫.(Giá tham khảo)

XE 50cc

18.300.000(Giá tham khảo)
17.500.000(Giá tham khảo)
19.500.000(Giá tham khảo)
17.990.000(Giá tham khảo)
-15%
Original price was: 27.500.000₫.Current price is: 23.500.000₫.(Giá tham khảo)
-16%
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 20.900.000₫.(Giá tham khảo)
-20%
Original price was: 28.000.000₫.Current price is: 22.500.000₫.(Giá tham khảo)
-7%
Original price was: 26.000.000₫.Current price is: 24.300.000₫.(Giá tham khảo)

SONIC NHẬP KHẨU

Có bán trả góp!
48.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
48.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
48.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
48.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
48.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
48.900.000(Giá tham khảo)

SATRIA NHẬP KHẨU

Có bán trả góp!
44.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
44.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
44.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
44.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
44.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
44.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
44.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
44.900.000(Giá tham khảo)

XE TỔNG HỢP

42.900.000(Giá tham khảo)
27.900.000(Giá tham khảo)
57.890.000(Giá tham khảo)

Một số hình ảnh tại Phương XE