PhuongXe – Công Ty Phương Xe chuyên xe nhập khẩu & chính hãng

Phương Xe cung cấp các loại xe – PhuongXe

VARIO NHẬP KHẨU

Có bán trả góp!
51.200.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
51.200.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
51.200.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
56.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
56.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
56.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
56.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
51.200.000(Giá tham khảo)

XE ĐẠP ĐIỆN - XE MÁY ĐIỆN

Có bán trả góp!
12.990.000(Giá tham khảo)
12.800.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
12.900.000(Giá tham khảo)
11.590.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
12.400.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
11.990.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
12.000.000(Giá tham khảo)

XE 50cc

Có bán trả góp!Có bán trả góp không trả trước!
24.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!Có bán trả góp không trả trước!
24.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!Có bán trả góp không trả trước!
16.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!Có bán trả góp không trả trước!
17.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!Có bán trả góp không trả trước!
15.900.000(Giá tham khảo)

SONIC NHẬP KHẨU

Có bán trả góp!
58.000.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
58.000.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
58.000.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
58.000.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
58.000.000(Giá tham khảo)

SATRIA NHẬP KHẨU

Có bán trả góp!
58.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
58.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
58.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
58.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
58.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
58.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
58.500.000(Giá tham khảo)

XE TỔNG HỢP

34.500.000(Giá tham khảo)
35.500.000(Giá tham khảo)
35.500.000(Giá tham khảo)
42.500.000(Giá tham khảo)
42.500.000(Giá tham khảo)
42.500.000(Giá tham khảo)
42.500.000(Giá tham khảo)
41.200.000(Giá tham khảo)

Một số hình ảnh tại Phương XE