PhuongXe – Công Ty Phương Xe chuyên xe nhập khẩu & chính hãng

Phương Xe cung cấp các loại xe – PhuongXe

VARIO NHẬP KHẨU

XE ĐẠP ĐIỆN - XE MÁY ĐIỆN

XE 50cc

17.900.000(Giá tham khảo)
24.900.000(Giá tham khảo)
24.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!Có bán trả góp không trả trước!
24.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!Có bán trả góp không trả trước!
24.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!Có bán trả góp không trả trước!
16.900.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!Có bán trả góp không trả trước!
17.900.000(Giá tham khảo)

SONIC NHẬP KHẨU

SATRIA NHẬP KHẨU

Có bán trả góp!
58.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
58.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
58.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
58.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
58.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
58.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
58.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
58.500.000(Giá tham khảo)

XE TỔNG HỢP

36.500.000(Giá tham khảo)
34.900.000(Giá tham khảo)
48.900.000(Giá tham khảo)
44.500.000(Giá tham khảo)
51.500.000(Giá tham khảo)
67.900.000(Giá tham khảo)