Cập nhật bảng giá xe Vario 125 & 150 mới nhất tại Cần Thơ

Giá xe Vario 150 Cần Thơ

Có bán trả góp!
51.200.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
51.200.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
51.200.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
56.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
56.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
56.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
56.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
51.200.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
54.200.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
51.200.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
54.700.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
56.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
53.700.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
51.200.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
56.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
53.700.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
51.200.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
53.700.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
53.700.000(Giá tham khảo)

Giá xe Vario 125 Cần Thơ

Có bán trả góp!
41.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
42.000.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
42.000.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
40.200.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
40.200.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
43.200.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
42.000.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
42.000.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
42.000.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
39.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
42.700.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
39.500.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
42.700.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
42.700.000(Giá tham khảo)
Có bán trả góp!
42.700.000(Giá tham khảo)

 Nếu Quý khách đang ở Cần Thơ và muốn mua 1 chiếc Vario 125 hoặc Vario 150 thì Quý khách có thể đến cửa hàng Phương Xe tại thị trấn Phong Điền – Cần Thơ (số 2 Thị Tứ – TTTM Phong Điền – Huyện Phong Điền -Tp.Cần Thơ) hoặc Quý khách cũng có thể gọi về hotline để được tư vấn!